Bài viết nghiên cứu
CÁC VIỆN LƯU TRỮ NGHE NHÌN TRUYỀN THỐNG  VÀ LƯU TRỮ MẠNG
CÁC VIỆN LƯU TRỮ NGHE NHÌN TRUYỀN THỐNG VÀ LƯU TRỮ MẠNG

2017-08-09 09:01:21

Bài viết dựa theo phân tích về bản chất của các viện lưu trữ nghe nhìn được trình bày tại Hội thảo Mùa đông các Viện Nghiên cứu Lịch sử năm 2016 tại Luân Đôn. Nghiên cứu dựa trên sự so sánh giữa lưu trữ phim truyền thống và mạng YouTube, và xem xét...

Xem thêm
PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH VÀ CƠ HỘI QUẢNG BÁ DU LỊCH
PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH VÀ CƠ HỘI QUẢNG BÁ DU LỊCH

2017-08-07 10:22:49

Khi đoàn làm phim của Hollywood chọn Việt Nam làm bối cảnh chính cho bộ phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu), một lần nữa câu chuyện quảng bá du lịch qua điện ảnh lại được các phương tiện truyền thông trong nước đề cập đến nhiều hơn. Từ lâu,...

Xem thêm