CUỘC HỌP THÔNG QUA CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG SẢN PHẨM DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

09-09-2019 | 09:54

 

       Sáng ngày 04 tháng 09 năm 2019, Viện phim Việt Nam đã tổ chức Cuộc họp thông qua chất lượng hệ thống sản phẩm dự án trong khuôn khổ các hoạt động trong việc thực hiện Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Vật liệu hình ảnh - Phim nhựa đế an toàn đã gia công - Thực hành bảo quản” và “Vật liệu hình ảnh - Băng từ đế Polyester - Thực hành bảo quản”.

 

Toàn ảnh Cuộc họp thông qua chất lượng hệ thống sản phẩm dự án

 

         Đến dự cuộc họp có ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng Viện phim Việt Nam, Trưởng Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành xây dựng TCVN; TS Hoàng Như Yến – Nguyên Viện trưởng- Phó Trưởng Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành xây dựng TCVN; GS.TS Trần Thanh Hiệp, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; ThS Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Hà Thị Thu Trà, Trưởng phòng Tiêu chuẩn 5, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; Ông Hà Doãn Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu, Đài truyền hình Việt Nam.

 

         Ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng (Người ngoài cùng bên trái), ThS Phạm Băng Tâm,

Trưởng phòng quản lý phát triển công nghệ, Vụ KHCNVMT; Bà Hà Thị Thu Trà,

Trưởng phòng Tiêu chuẩn 5, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

 

        Sau 2 năm hoàn thành những nội dung cơ bản của Đề án, để hoàn thiện Hồ sơ dự án trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm tra theo quy định,  Viện Phim Việt Nam tổ chức “Cuộc họp thông qua chất lượng hệ thống sản phẩm dự án” xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Vật liệu hình ảnh - Phim nhựa đế an toàn đã gia công - Thực hành bảo quản” và “Vật liệu hình ảnh - Băng từ đế Polyester - Thực hành bảo quản” nhằm trưng cầu ý kiến của các chuyên gia vào nội dung thực hiện.

 

       Hầu hết ý kiến của các chuyên gia đều nhận định số lượng sản phẩm cũng như chất lượng hệ thống sản phẩm trong Đề án là rất công phu, chi tiết. Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành xây dựng TCVN của Viện phim Việt Nam đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và có nhiều tiến bộ, cải tiến so với sản phẩm đầu tiên cách đây vài năm. GS.TS Trần Thanh Hiệp – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội nhận định: “Tôi là một trong những thành viên được Viện phim Việt Nam mời tham gia vào dự án ngay từ những ngày đầu thực hiện. Tôi đánh giá đây là một công trình được thực hiện rất công phu và nghiêm túc. Đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực lớn của Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành xây dựng TCVN Viện phim Việt Nam. Rất mong, Viện phim Việt Nam tiếp tục thực hiện các Dự án có khả năng ứng dụng cao như thế này để lấp chỗ trống mảng xây dựng tiêu chuẩn còn đang thiếu vắng nhiều phần, mục của ngành điện ảnh”.

 

    ThS Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học,

    Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

        ThS Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá: “Tôi xin phép được đưa ra nhận xét dưới góc độ một chuyên viên của Vụ KHCNMT, người theo dõi Dự án. Trước tiên nhận thấy Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành đã làm việc rất nghiêm túc, chu đáo.Về số lượng của hệ thống sản phẩm Dự án là đầy đủ, đảm bảo số lượng theo Phụ lục đã ký, tuy nhiên còn thiếu vài Biên bản các cuộc họp của Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành đề nghị bổ sung đầy đủ. Chất lượng của sản phẩm là rất tốt so với Hồ sơ Dự án tiêu chuẩn đầu tiên”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bài: Hoàng Anh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ảnh: Vũ Hưng