ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN PHIM VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017 – 2020

15-08-2017 | 15:52

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTT&DL, Đảng ủy Viện phim Việt Nam về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, 6 chi bộ trực thuộc (Các Chi bộ Kỹ thuật – bảo quản, Phổ biến, Lưu trữ, Kế hoạch Tài vụ, Tổ chức Hành chính, Nghệ thuật) Đảng bộ Viện phim Việt Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 trong các ngày 4, 9, 11/8/2017.

 

 

 

 

Đại hội Chi Bộ Kế hoạch Tài vụ

 

 

 

 

Đại hội Chi Bộ Tổ chức Hành chính

 

 

Chương trình tổ chức Đại hội của các Chi bộ đều thực hiện ngắn gọn, trang trọng theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ VHTT&DL, Đảng ủy Viện phim Việt Nam. Nội dung của các Đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Báo cáo tài chính. Các Bí thư Chi bộ cũng đã kiểm điểm những việc làm được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

Đ/C Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện trưởng – Bí thư Đảng bộ Viện phim Việt Nam

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Nghệ thuật

 

 

Phát biểu tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc, đồng chí Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện trưởng, Bí thư Đảng bộ Viện phim Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp, sự đoàn kết của các Chi bộ trong công tác chuyên môn và công tác Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng chí cũng kêu gọi trong nhiệm kỳ tới các Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ, đồng lòng nhất trí cùng xây dựng các Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh tập thể đưa Đảng bộ Viện phim luôn là Đảng bộ vững mạnh trong Đảng bộ Bộ VHTT&DL.

 

 

 

Bỏ phiếu Đại hội Chi Bộ Tổ chức hành chính

 

 

 

Bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ Kế hoạch Tài vụ

 

 

Các Đại hội Chi bộ trực thuộc cũng đã tiến hành bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020. Bốn Chi bộ gồm: Chi bộ Phổ biến, Chi bộ Nghệ thuật, Chi bộ Kế hoạch Tài vụ, Chi bộ Tổ chức Hành chính tiếp tục tín nhiệm đề cử các đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiếp tục tham gia Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Gồm các đồng chí: Lê Long Vân, Tạ Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thúy Hà, Vương Thị Quế). Hai chi bộ: Chi bộ Lưu trữ và Chi bộ Kỹ thuật bảo quản bầu ra 2 đồng chí bí thư mới đảm nhận nhiệm kỳ 2017 – 2020 là các đồng chí: Ngô Đặng Trà My và Phạm Minh Trường.

 

 

 

Đ/c Lê Đức Cường Phó Bí thư Đảng bộ Viện phim chúc mừng đ/c Ngô Đặng Trà My – Bí thư Chi bộ Lưu trữ nhiệm kỳ 2017-2020

 

 

 

Đảng ủy Viện phim Việt Nam chúc mừng đ/c Phạm Minh Trường –

Bí thư Chi bộ Kỹ thuật bảo quán nhiệm kỳ 2017-2020

 

 

 

Đ/C Vũ Nguyên Hùng - Q. Viện trưởng, Bí thư Đảng bộ Viện phim chúc mừng Chi bộ Nghệ thuật

 

 

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Quốc Nam