ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN PHIM VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2022

10-03-2020 | 10:05

    Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/ĐU ngày 25/12/2019 của Đảng ủy Bộ VHTTDL và Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ của Đảng ủy Viện phim Việt nam, về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022; trong hai ngày 5,6 tháng 3 năm 2020, các chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Việt phim Việt Nam đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đảng bộ Viện phim Việt Nam là một trong những đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.  Cùng với các hoạt động chuyên môn trong công tác lưu trữ và bảo quản tư liệu hình ảnh động, đơn vị luôn là một trong những tập thể đi đầu trong các hoạt động đoàn thể, công ích của khối Điện ảnh.

 

Tập thể Lãnh đạo, đảng ủy Viện phim Việt Nam tham dự

Đại hội chi bộ Kỹ thuật bảo quản nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

    Đảng bộ Viện phim Việt Nam có38 đảng viên,bao gồm 5 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Hành chính tổng hợp, Chi bộ Nghệ thuật, Chi bộ Kỹ thuật bảo quản, Chi bộ Phổ biến và Chi bộ Lưu trữ). Chương trình tổ chức đại hội của 5 chi bộ trực thuộc lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Viện phim Việt Nam được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, ngắn gọn và súc tích đã nhận được sự quan tâm, sâu sát của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo cũng các cán bộ đảng viên trong cơ quan.

 

Đại hội chi bộ Kỹ thuật bảo quản nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

    Tất cả các Chi bộ đều xây dựng chương trình Đại hội chu đáo theo các bước do Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo và hướng dẫn bao gồm: Các Báo cáo tình hình đảng viên  tham dự đại hội, Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, Bầu cử cấp ủy và Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

    Tham dự các đại hội chi bộ trực thuộc, đảng ủy Viện phim Việt Nam và ban Lãnh đạo Viện luôn động viên, hỗ trợ kịp thời để các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như công tác đảng.

 

Phát biểu của đảng viên Chi bộ Lưu trữ tại Đại hội

 

   Các đảng viên Chi bộ Hành chính tổng hợp bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới

 

    Phát biểu tại các Đại hội, ông Vũ Nguyên Hùng – Bí thư đảng bộ Viện phim Việt Nam luôn đánh giá cao những cố gắng trong công tác chuyên môn cũng như sự đoàn kết, chung sức của tập thể 5 chi bộ trực thuộc vào mọi mặt hoạt động của cơ quan. Và hy vọng rằng trong nhiệm kỳ mới, các chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết đưa tập thể đảng bộ Viện luôn giữ vị trí là một trong những đảng bộ tiêu biểu thuộc đảng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Vũ Nguyên Hùng – Bí thư đảng ủy Viện phim Việt Nam

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ phổ biến

 

   Biểu quyết bằng thẻ đảng tại Đại hội Chi bộ Phổ biến

 

     Ban Lãnh đạo và Đảng ủy Viện phim Việt Nam chúc mừng Chi bộ nghệ thuật

đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Vũ Hưng