Đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2017 – 2022

21-06-2017 | 09:57

Trong không khí giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và hướng tới Đại hội Công đoàn toàn quốc, được sự đồng ý của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, sáng ngày 13/6/2017, Công đoàn Viện Phim Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội, Viện Phim Việt Nam trân trọng đón tiếp đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTT&DL, đồng chí Trần Huy Toản – Phó chủ tịch Công đoàn Bộ VHTT&DL, đồng chí Đặng Kim Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương – Trưởng khối Điện ảnh. Về phía Viện Phim Việt Nam có sự hiện diện của đồng chí Vũ Nguyên Hùng – Bí thư Đảng ủy, Q. Viện trưởng Viện Phim Việt Nam cùng các đồng chí là Phó viện trưởng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện Phim Việt Nam.

 

 

 

Đồng chí Viên Thị Ngọc – Chủ tịch Công đoàn Viện Phim Việt Nam điều hành đại hội

 

 

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn Phim Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, hoạt động Công đoàn Viện Phim Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong Viện, tập trung đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động chuyên môn, nhằm tạo nên sức mạnh đoàn kết tập thể, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo những thành công chung góp phần thúc đẩy Viện Phim Việt Nam ngày càng phát triển.

 

Sau khi đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Ban chấp hành Công đoàn đề ra những phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022: Thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nữ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đẩy mạnh hoạt động nữ công vì mục tiêu bình đẳng và phát triển. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính công đoàn; thực hiện tốt giám sát thu chi và thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính công đoàn. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng những khiếu nại vướng mắc và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Nâng cao hiệu quả của ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ - thể thao, đợt học tập chuyên đề, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn cấp trên phát động.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011 - 2017. Đồng chí cũng có những ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động và chỉ ra những điểm cần cố gắng cho Công đoàn Viện Phim Việt Nam trong nhiệm kì tới.

 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 mới gồm 5 đồng chí và bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL.

 

 

 

BCH Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XIX  nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

Đại hội Công đoàn Viện Phim Việt Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kì mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị cùng sự ủng hộ và đồng hành, cổ vũ mạnh mẽ của Công đoàn Bộ VHTT&DL, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kì 2017-2022 Công đoàn Viện Phim Việt Nam cùng thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

 

Bài và ảnh: Thu Minh