ĐẢNG BỘ VIỆN PHIM VIỆT NAM TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019

20-01-2020 | 16:04

    Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ Viện phim Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Chủ trì Hội nghị là ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng – Bí thư Đảng bộ Viện phim Việt Nam, tham dự có ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng, bà Ngô Đặng Trà My – Phó Viện trưởng, ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng và toàn thể các cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đến từ 05 Chi bộ (Chi bộ Hành chính tổng hợp, Phổ biến, Kỹ thuật – Bảo quản, Nghệ thuật, Lưu trữ).

 

Toàn thể Đảng bộ Viện phim Việt Nam tại

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

 

    Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020, Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020, Bản kiểm điểm công tác của Đảng ủy Viện phim Việt Nam năm 2019. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã khắc phục nhiều khó khăn, phát huy tốt sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lập trường tư tưởng của hầu hết cán bộ đảng viên vững vàng, các đảng viên đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu cuả người đảng viên trong từng vị trí, chức trách.

 

Đ/C Vũ Nguyên Hùng – Bí thư đảng ủy Viện phim Việt Nam chủ trì Hội nghị

 

    Về công tác chuyên môn, Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt các phần việc như sau: Bảo quản an toàn kho phim lưu trữ hai miền Nam, Bắc với hơn 80.000 cuốn phim nhựa các loại, từng bước chuyển dần sang lưu trữ bằng kỹ thuật số. Thực hiện việc phục chế một số phim Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, 79 mùa xuân, Nước nguồn Pắc Pó…Thực hiện triển lãm Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh tại LHPVN lần thứ 21. Hoàn thành một số Đề án cấp Bộ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Vật liệu hình ảnh - Phim nhựa đế an toàn đã gia công – Thực hành bảo quản, Vật liệu hình ảnh – Băng từ đế Polyester– Thực hành bảo quản….Năm 2019, Viện đã tập trung thực hiện việc khai thác hiệu quả các tư liệu, tài liệu lưu trữ và sưu tầm để sản xuất bộ phim Joris Ivens và Ngọn gió Việt Nam và ấn phẩm sách Joris Ivens và cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam. Hai tác phẩm này đều đạt giải Cánh Diều Bạc năm 2019 của Hội Điện ảnh và bộ phim đạt thêm giải Bông Sen bạc năm 2019 Tại LHPVN lần thứ 21 tổ chức tại Vũng Tàu.

 

Đảng viên trẻ Nguyễn Anh Minh – Chi bộ Phổ biến phát biểu tại Hội nghị

 

    Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Viện phim thực hiện tốt công tác quán triệt. học tập triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ các cấp như: Chỉ thị số 27-CT/TW; số 28-CT/TW, số 30…Đảng ủy Viện đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế cận có năng lực và phẩm chất tốt. Công tác xây dựng đảng cũng được quan tâm, sâu sát. Năm 2019 Đảng ủy đã cử 07 quần chúng tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 01 quần chúng tham gia lớp đối tượng kết nạp của Đảng, kế hoạch năm 2020 sẽ bồi dưỡng và kết nạp 5 đảng viên mới.

    Kết thúc năm công tác 2019, Đảng bộ Viện phim Việt Nam tiếp tục được Đảng ủy Bộ VHTT&DL tặng giấy khen danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Tập thể Đảng bộ Viện phim Việt Nam

 

    Kết thúc Hội nghị là việc công bố các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Viện phim Việt Nam đối với Chi bộ Nghệ thuật đạt tiêu chuẩn Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 gồm: Đ/c Vũ Nguyên Hùng – Bí thư đảng ủy Viện phim Việt Nam, đ/c Lê Đức Cường – Phó Bí thư đảng ủy, đ/c Nguyễn Xuân Dư – Đảng ủy viên, đ/c Tạ Hoàng Anh – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ Nghệ thuậ, đ/c Tạ Đình Ước – đảng viên Chi bộ Hành chính tổng hợp, đ/c Đan Quang Dũng – Đảng viên Chi bộ Hành chính tổng hợp, đ/c Đinh Thúy Chinh – đảng viên Chi bộ Kỹ thuật bảo quản.

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Vũ Hưng