Hợp tác quốc tế
Kim Soo Hyun tham gia dự án điện ảnh hợp tác
Kim Soo Hyun tham gia dự án điện ảnh hợp tác

2016-01-21 10:41:53

Hãng phim Alibaba của Trung Quốc vừa ra thông báo về kế hoạch đầu tư sản xuất phim “Real” với phía Hàn Quốc và nam chính trong bộ phim là Kim Soo Hyun.

Xem thêm