HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP BỘ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH ĐỘNG

15-07-2014 | 14:47

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở của Việt Phim Việt Nam (523 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội), Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm chủ tịch đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu Dự án: Đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng hình ảnh động (tăng cường năng lực nghiên cứu tu sửa kỹ thuật số hình ảnh động của Viện Phim Việt Nam).

Là cơ quan lưu trữ tư liệu hình ảnh động quốc gia, Viện phim Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo tồn và lưu trữ tư liệu hình ảnh động. Theo thời gian và sau nhiều lần khai thác, các vật liệu lưu trữ nghe nhìn sẽ bị suy giảm về chất lượng cũng như tuổi thọ. Trước thực trạng đó, Viện Phim Việt Nam đã xây dựng và trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Dự án về Đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng hình ảnh động, nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu tu sửa kỹ thuật số hình ảnh động cho kho lưu trữ phim của Viện. Dự án này đã được Bộ phê duyệt và Viện bắt đầu triển khai từ năm 2013 với những nội dung chính:

  • Đầu tư trang thiết bị: Hệ thống thiết bị phần cứng; Hệ điều hành và phần mềm phục chế, tu sửa kỹ thuật số chuyên dụng.
  • Nghiên cứu sử dụng phần mềm và vận hành hệ thống.
  • Chuyển giao công nghệ và đào tạo.

Sau gần hai năm thực hiện, đến nay Dự án đã hoàn thành những mục tiêu ban đầu đề ra.

 

 

Báo cáo viên thuyết trình kết quả của Dự án trước Hội đồng nghiệm thu

 

 

Tại buổi nghiệm thu, sau khi thuyết trình Báo cáo kết quả của Dự án, Hội đồng nghiệm thu đã xem những đoạn phim cũ bị mốc, xước, rung hình… được phục chế lại qua quy trình xử lý kỹ thuật số nhờ các phần mềm chuyên dụng đầu tư từ Dự án. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao cách triển khai đồng bộ giữa việc đầu tư trang thiết bị là những phần mềm tốt, hiện đại trên thế giới, cho phép xử lý nhanh, tính năng cao, nhiều công cụ hỗ trợ và làm việc với nhiều định dạng hình ảnh khác nhau…, với công tác đào tạo nguồn nhân lực để sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị được đầu tư cho Dự án.

Ngoài ra, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên còn có những ý kiến phát biểu chỉ đạo cho việc ứng dụng những kết quả đã đạt từ Dự án vào những công tác chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học của Viện. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ kỹ thuật số vào công tác bảo quản, lưu giữ hình ảnh động là vô cùng cần thiết để bảo tồn và khai thác một cách có hiệu quả kho lưu trữ tư liệu hình ảnh động quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Với những thành công ban đầu của Dự án, Viện cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác chuyên môn sẽ được triển khai từ Dự án để trình Bộ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Viện cần có thêm những đào tạo chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật số cho các cán bộ kỹ thuật để vận dụng được tối đa và hiệu quả các trang thiết bị đã đầu tư…

 

     

 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

đi kiểm tra thực tế việc đầu tư và vận hành trang thiết  bị của Dự án

 

 

Dự án này giúp cho Viện Phim Việt Nam tăng cường khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ của công nghệ tin học phục vụ cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để từ đó làm tốt hơn công tác bảo quản di sản hình ảnh động quốc gia, tạo tiền đề vững chắc cho công tác nghiên cứu tư sửa kỹ thuật số hình ảnh động của Viện trong những năm tiếp theo.

 

Bài: Minh Phương

          Ảnh: Vũ Hưng