Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 21 tại Manila – Philippines

18-04-2017 | 10:45

Trong thời gian từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 04 năm 2017, Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 21 đã diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines. Đây là Hội nghị thường niên của Hiệp hội các Viện lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á – Thái Bình Dương (gọi tắt là SEAPAVAA). Hội nghị năm nay được tiến hành với chủ đề chính: Tưởng tượng về lưu trữ nghe nhìn trong tương lai.

 

 

 

 

Ban điều hành của SEAPAVAA nhiệm kỳ 2014 – 2017

nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức

 

 

 

Là một trong những thành viên sáng lập của SEAPAVAA, Viện phim Việt Nam luôn là đơn vị lưu trữ tham gia tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội. Năm nay, đoàn Viện phim Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các cán bộ lưu trữ, nghiên cứu đã tham gia, tìm hiểu giao lưu với các đại biểu trong suốt thời gian tham dự Hội nghị.

 

 

 

 

Đoàn đại biểu Viện phim Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các nước và ông Mick Newnham (người quàng khăn) – nguyên Chủ tịch Hiệp hội SEAPAVAA nhiệm kỳ 2014-2017

 

 

 

 

Giáo sư Nick Deocampo, nhà nghiên cứu điện ảnh Philippines đọc tham luận tại Hội nghị

 

 

 

 

Đoàn Viện phim Việt Nam cùng các đại biểu nước ngoài tại Hội nghị

 

 

 

Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 21 đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương với các bài tham luận, trao đổi về những vấn đề chính như: Vai trò và tương lai của các Viên lưu trữ nghe nhìn; hướng tới các kho lưu trữ cộng đồng; các dịch vụ công nghệ trong lưu trữ nghe nhìn; việc phổ cập các di sản nghe nhìn cho thế hệ trẻ; những thách thức của các Viện lưu trữ quốc gia trong thời đại công nghệ; vấn đề kỹ thuật và hợp tác trong việc thực hiện các dự án; vấn đề số hóa và tìm kiếm khán giả đối với việc khai thác và phổ biến phim tư liệu… Các tham luận đều khẳng định vai trò quan trọng của Viện Lưu trữ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được biểu hiện bằng âm thanh và hình ảnh động trong bộ sưu tập của mỗi quốc gia.

 

 

 

 

Đại biểu nước ngoài trao đổi tại Hội nghị

 

 

 

Trong phiên họp Đại hội đồng SEAPAVAA, Hội nghị đã nghe báo cáo của Chủ tịch, Tổng thư ký và Thủ quỹ về những công tác của Hiệp hội trong năm 2016 và những kế hoạch cho năm 2017. Hội nghị cũng đã thảo luận các kế hoạch tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo quản và phục hồi phim cho giai đoạn 2017-2022 đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương. Ban điều hành cũng thông báo về những mối quan hệ và các hoạt động hợp tác của Hiệp hội đối với các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực lưu trữ nghe nhìn như FIAF, AMIA, CCAAA…

 

Hội nghị vui mừng chào đón thêm 09 thành viên mới gia nhập Hiệp hội gồm: 03 tổ chức và 06 cá nhân. Sự tham gia của các thành viên mới vào Hiệp hội mỗi năm chứng tỏ sự lớn mạnh và uy tín của Hiệp hội ngày càng gia tăng trong lĩnh vực lưu trữ nghe nhìn trong phạm vi khu vực châu Á Thái Bình Dương.

 

Theo quy định của Hiệp hội, cứ 3 năm SEAPAVAA sẽ tiến hành bầu cử Ban điều hành mới. Năm 2017 là năm bầu cử Ban điều hành nhiệm kỳ thứ 8, với tỷ lệ nhất trí cao, Hội nghị đã bầu bà Irene Lim – Viện lưu trữ quốc gia Singapore – làm Chủ tịch Hiệp hội, ông Joshua S.Harris – Đại học Thư viện Illinois – làm Tổng thư ký Hiệp hội, cùng 7 thành viên khác làm ủy viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, chương trình chiếu phim tư liệu của các tổ chức thành viên đã diễn ra thu hút sự chú ý của các đại biểu. Hoạt động chiếu phim tư liệu đã giúp các thành viên giới thiệu bộ sưu tập phim của quốc gia cũng như những tiến bộ trong việc phục hồi tư liệu hình ảnh và âm thanh.

 

 

 

 

Kho lưu trữ tại trung tâm lưu trữ phim của tập đoàn truyền thông ABS-CBN

 

 

 

 

Trường quay tại tập đoàn truyền thông ABS-CBN

 

 

 

Nằm trong hoạt động của Hội nghị, các đại biểu cũng được thăm quan một số cơ sở lưu trữ hình ảnh của Philippines gồm có Trung tâm lưu trữ phim của tập đoàn truyền thông ABS-CBN, và Viện lưu trữ phim thuộc Hiệp hội phát triển điện ảnh Philippines.

 

 

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Xuân Dư

 

 

 

Ban điều hành của SEAPAVAA nhiệm kỳ 2014 – 2017

nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức

 

 

 

Là một trong những thành viên sáng lập của SEAPAVAA, Viện phim Việt Nam luôn là đơn vị lưu trữ tham gia tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội. Năm nay, đoàn Viện phim Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các cán bộ lưu trữ, nghiên cứu đã tham gia, tìm hiểu giao lưu với các đại biểu trong suốt thời gian tham dự Hội nghị.

 

 

 

 

Đoàn đại biểu Viện phim Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các nước và ông Mick Newnham (người quàng khăn) – nguyên Chủ tịch Hiệp hội SEAPAVAA nhiệm kỳ 2014-2017

 

 

 

 

Giáo sư Nick Deocampo, nhà nghiên cứu điện ảnh Philippines đọc tham luận tại Hội nghị

 

 

 

 

Đoàn Viện phim Việt Nam cùng các đại biểu nước ngoài tại Hội nghị

 

 

 

Hội nghị SEAPAVAA lần thứ 21 đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương với các bài tham luận, trao đổi về những vấn đề chính như: Vai trò và tương lai của các Viên lưu trữ nghe nhìn; hướng tới các kho lưu trữ cộng đồng; các dịch vụ công nghệ trong lưu trữ nghe nhìn; việc phổ cập các di sản nghe nhìn cho thế hệ trẻ; những thách thức của các Viện lưu trữ quốc gia trong thời đại công nghệ; vấn đề kỹ thuật và hợp tác trong việc thực hiện các dự án; vấn đề số hóa và tìm kiếm khán giả đối với việc khai thác và phổ biến phim tư liệu… Các tham luận đều khẳng định vai trò quan trọng của Viện Lưu trữ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được biểu hiện bằng âm thanh và hình ảnh động trong bộ sưu tập của mỗi quốc gia.

 

 

 

 

Đại biểu nước ngoài trao đổi tại Hội nghị

 

 

 

Trong phiên họp Đại hội đồng SEAPAVAA, Hội nghị đã nghe báo cáo của Chủ tịch, Tổng thư ký và Thủ quỹ về những công tác của Hiệp hội trong năm 2016 và những kế hoạch cho năm 2017. Hội nghị cũng đã thảo luận các kế hoạch tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo quản và phục hồi phim cho giai đoạn 2017-2022 đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương. Ban điều hành cũng thông báo về những mối quan hệ và các hoạt động hợp tác của Hiệp hội đối với các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực lưu trữ nghe nhìn như FIAF, AMIA, CCAAA…

 

Hội nghị vui mừng chào đón thêm 09 thành viên mới gia nhập Hiệp hội gồm: 03 tổ chức và 06 cá nhân. Sự tham gia của các thành viên mới vào Hiệp hội mỗi năm chứng tỏ sự lớn mạnh và uy tín của Hiệp hội ngày càng gia tăng trong lĩnh vực lưu trữ nghe nhìn trong phạm vi khu vực châu Á Thái Bình Dương.

 

Theo quy định của Hiệp hội, cứ 3 năm SEAPAVAA sẽ tiến hành bầu cử Ban điều hành mới. Năm 2017 là năm bầu cử Ban điều hành nhiệm kỳ thứ 8, với tỷ lệ nhất trí cao, Hội nghị đã bầu bà Irene Lim – Viện lưu trữ quốc gia Singapore – làm Chủ tịch Hiệp hội, ông Joshua S.Harris – Đại học Thư viện Illinois – làm Tổng thư ký Hiệp hội, cùng 7 thành viên khác làm ủy viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, chương trình chiếu phim tư liệu của các tổ chức thành viên đã diễn ra thu hút sự chú ý của các đại biểu. Hoạt động chiếu phim tư liệu đã giúp các thành viên giới thiệu bộ sưu tập phim của quốc gia cũng như những tiến bộ trong việc phục hồi tư liệu hình ảnh và âm thanh.

 

 

 

 

Kho lưu trữ tại trung tâm lưu trữ phim của tập đoàn truyền thông ABS-CBN

 

 

 

 

Trường quay tại tập đoàn truyền thông ABS-CBN

 

 

 

Nằm trong hoạt động của Hội nghị, các đại biểu cũng được thăm quan một số cơ sở lưu trữ hình ảnh của Philippines gồm có Trung tâm lưu trữ phim của tập đoàn truyền thông ABS-CBN, và Viện lưu trữ phim thuộc Hiệp hội phát triển điện ảnh Philippines.

 

 

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Xuân Dư