HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021 CỦA ĐẢNG BỘ VIỆN PHIM VIỆT NAM

11-01-2021 | 08:58

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Đảng bộ Viện Phim Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng Viện phim Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng, ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng, bà Ngô Đặng Trà My – Phó Viện trưởng cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

 

                                                                   Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 của Đảng bộ Viện phim Việt Nam

 

         Trong năm 2020, mặc dù đứng trước tình hình dịch bệnh Covid hoành hành trên toàn cầu và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, tập thể Đảng bộ Viện Phim Việt Nam đã luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm, ổn định nội bộ, duy trì tốt các hoạt động của công tác chuyên môn.

          Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021, báo cáo của Ủy ban kiểm tra đảng và báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Viện Phim Việt Nam. Đảng uỷ Viện Phim Việt Nam là một tập thể đoàn kết, nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

          Từ tháng 3/2020, Đảng bộ Viện Phim Việt Nam tiếp nhận 02 chi bộ trực thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh là Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh và Chi bộ Nhà Văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo quyết định số 417-QĐ/ĐU ngày 21/02/2020 và quyết định số 418-QĐ/ĐU ngày 21/02/2020 của Đảng ủy Bộ VHTTDL).

 

 

                                                     Lãnh đạo Viện Phim Việt Nam (Từ trái sang ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng, ông Vũ Nguyên Hùng

                                                                                         – Q.Viện trưởng, ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng)

 

         Trong năm 2021, Đảng bộ Viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể của đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu của Đảng viên trong từng công việc chuyên môn. Tăng cường công tác phát triển đảng trong Đảng bộ, đặc biệt quan tâm đến các cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất chính trị tốt, tự nguyện xin gia nhập hàng ngũ của Đảng; Dự kiến kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên.

 

 

                                                                             Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Viện Phim Việt Nam phát biểu

                                                                                         triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021

 

         Trong Hội nghị, ngoài ý kiến đóng góp và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng bộ Viện Phim Việt Nam trong năm 2020 đến từ đại diện Trung tâm Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Chi bộ trực thuộc và đảng viên trẻ, ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng đã nhấn mạnh: “Thay mặt cho Lãnh đạo Viện, xin cảm ơn và ghi nhận sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng bộ trong công tác chuyên môn và các hoạt động đoàn thể trong năm 2020 đầy khó khăn vừa qua, vẫn sát cánh cùng lãnh đạo và Đảng ủy Viện để hoàn thành tốt mọi kế hoạch đề ra. Trong năm mới, rất mong các cán bộ đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, cùng nhau cố gắng thực hiện tốt những phần việc và kế hoạch được xây dựng và kỳ vọng trong năm 2021”.

                                                                                    Bài: Hoàng Anh

                                                                                   Ảnh: Vũ Hưng