Khai thác phổ biến tư liệu

21-03-2016 | 11:44

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Viện về công tác khai thác, phổ biến phim tư liệu. Xây dựng các quy chế, quy định về công tác khai thác và phổ biến tư liệu điện ảnh theo quy định của Luật Điện ảnh.

2. Tổ chức các đợt chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại theo phê duyệt của Viện.

3. Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng các khóa học về điện ảnh.

4. Tổ chức biên soạn, biên dịch các tài liệu giới thiệu, tuyên truyền cho các phim tư liệu trên các chất liệu ghi hình phục vụ nhu cầu xã hội theo quy định.

5. Thực hiện việc in chuyển phim nhựa sang các loại vật liệu khác và ngược lại phục vụ công tác lưu trữ, khai thác và phổ biến phim.

6. Thực hiện mua bán, trao đổi, tiếp nhận phim, tư liệu điện ảnh nước ngoài; chủ trì giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu phim, tư liệu điện ảnh nước ngoài phục vụ công tác phổ biến phim và trao đổi tư liệu.

 

 

II. Nhân sự, tổ chức:

 

Số lượng cán bộ: 9 người.       

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Kiều Linh

 - Điện thoại cơ quan: 04.37719492 

 

 

III. Hoạt động dịch vụ:

 

Phòng Khai thác và Phổ biến tư liệu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như:

 

 

 

Máy Telecine Spirit DataCine SDC2002

 

 

 

Hệ thống bàn chỉnh màu Da Vinci

 

 

Với các trang thiết bị hiện đại, Phòng Khai thác Phổ biến tư liệu nhận làm các dịch vụ:

- In chuyển phim nhựa 35mm, 16mm (đường tiếng quang học) sang các định dạng băng Betacam số, Betacam SP, DV, đĩa DVD, các định dạng tệp số thông thường MPEG2, MOV…; kết hợp chỉnh màu, độ hạt, khuôn hình; quét hình ảnh độ phân giải 2K, SD.

- Làm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp cho phim trên chất liệu DVD hoặc băng Betacam.

- Dựng phim các loại định dạng MOV, AVI, băng Betacam,… độ phân giải SD và HD.