Kỹ Thuật

21-03-2016 | 11:39

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tu sửa bảo dưỡng, phục hồi, phục chế, nâng cấp chất lượng phim lưu trữ trên hệ thống điện tử kỹ thuật số.

2. In chuyển phim từ phim nhựa sang các vật liệu băng đĩa hình... để phục vụ cho các hoạt động tra cứu, in trích tư liệu, khai thác sử dụng phim lưu trữ.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc in chuyển từ băng hình… sang nhựa, dựng phim, làm kỹ xảo… phục vụ công tác phục chế, sản xuất phim.

4. Bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ cao và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản, sán xuất phim.

 

 

II. Nhân sự, tổ chức:

 

Số lượng cán bộ:  8 người

Trưởng phòng: Ông Phạm Minh Trường

Điện thoại cơ quan:    04.37715275         

 

 

III. Hoạt động dịch vụ:

  • Dựng phim HD, 2K, 4K, thiết kế đồ họa, làm kỹ xảo.
  • Hiệu chỉnh màu sắc hình ảnh cho phim.
  • Tu sửa, phục chế phim điện tử.
  • In chuyển phim sang các đinh dạng khác và ngược lại.
  • Đóng gói DCP, tạo KDM.
  • Nhân bản đĩa. 

 

 

Hệ thống Davinci

 

 

 

Hệ thống dựng phim HD

 

 

Hệ thống tu sửa hình ảnh điện tử

 

 

Hệ thống đóng gói DCP