LỚP TẬP HUẤN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, CHỮ KÝ SỐ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

12-11-2020 | 10:53

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020, Viện phim Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản hành chính, chữ ký số trên môi trường mạng. Tham dự lớp tập huấn có ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng, ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng và các cán bộ quản lý cấp phòng, đơn vị trực thuộc, các chuyên viên, kế toán viên và các cán bộ hành chính, kỹ sư chịu trách nhiệm mảng kỹ thuật công nghệ của đơn vị.

 

                                                                             Toàn cảnh lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản hành chính,

                                                                                                                    chữ ký số trên môi trường mạng

 

            Việc quản lý hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã tồn tại nhiều năm với cách làm việc truyền thống, không còn phù hợp với sự phát triển và ứng dựng công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0. Xuất phát từ thực tế công việc và mong muốn có một phần mềm quản lý phù hợp với mô hình phát triển cũng như kinh phí thực hiện của một cơ quan có nhiều đơn vị trực thuộc trải dài ở các vị trí địa lý khác nhau, lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản hành chính, chữ ký số trên môi trường mạng đã được tổ chức tại Viện phim Việt Nam nhận được sự ủng hộ, quan tâm của tập thể lãnh đạo Viện cũng như các cán bộ quản lý cấp phòng và chuyên viên hành chính, kế toán, kỹ sư trong đơn vị.

 

                                                                                                    Các cán bộ lãnh đạo Viện tham dự lớp tập huấn

 

            Thực hiện và quản lý giao việc, giám sát tiến độ, chất lượng công việc trên phần mềm ứng dụng sẽ hỗ trợ tích cực trong công việc chuyên môn nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian phù hợp với xu thế phát triển ngày càng hiện đại, văn minh của thời đại công nghệ số tương lai.

 

                                                                        Chuyên viên của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                                                                          hướng dẫn các kỹ năng xử lý văn bản hành chính, chữ ký số trên môi trường mạng

             Việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi sẽ góp phần thay đổi và thúc đẩy quy trình đổi mới tổ chức, phương thức điều hành trong công tác quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam hiện tại cũng như đáp ứng những phổ cập, nâng cấp trong môi trường công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 của xã hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bài: Hoàng Anh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: Vũ Hưng