Bảo quản

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tu sửa bảo dưỡng, phục hồi chất lượng phim nhựa, băng hình trong quá trình bảo quản và khai thác sử dụng.

2. Phục chế nhằm tái tạo các bản phim, băng đã bị hư hại.

3. Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác bảo quản phim.

 

 

II. Nhân sự, tổ chức:

 

Số lượng cán bộ: 14 người

         

Trưởng phòng: Ông Lê Đức Cường

 - Điện thoại cơ quan:    04.37719495       

         

 

III. Hoạt động dịch vụ:

 

  • Tu sửa phim, làm sạch phim bằng thiết bị lau khô, lau ẩm, rửa nước.
  • Quay trở tu sửa thủ công, kiểm tra dán nối phim nhựa.
  • Kiểm tra, tư vấn về chất lượng kỹ thuật và khả năng phục chế của phim nhựa.

    

 

Các hoạt động tu sửa bảo quản phim lưu trữ