NGHIỆM THU ĐỀ ÁN: CHUYỂN ĐỊNH DẠNG SỐ ĐỂ LƯU TRỮ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO PHIM TÀI LIỆU ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM (Từ năm 1948 – 1978)

04-11-2019 | 16:14

    Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nghiệm thu Viện phim Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu Đề án Chuyển định dạng số để lưu trữ các tài liệu kèm theo phim tài liệu điện ảnh Việt Nam (Từ năm 1948 – 1978) do phòng Lưu chiểu và Sưu tầm thực hiện trong năm 2019. Ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi nghiệm thu cùng các thành viên Hội đồng là một số Trưởng, Phó phòng chuyên môn trong Viện.

       

Hội đồng nghiệm thu Đề án Viện phim Việt Nam

 

     Công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu kèm theo phim là công việc lưu trữ mang tính chuyên môn đặc thù của Viện phim Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động chuyên môn có những khó khăn nhất định khi phải cố gắng lưu trữ, bảo quản và phục vụ độc giả hồ sơ, tài liệu giấy trong hiện trạng tốt nhất mà không ảnh hưởng đến bản gốc. Tuy nhiên, theo thời gian dưới tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan, nhiều tài liệu trong hồ sơ lưu trữ có dấu hiệu xuống cấp (mục, rách…), cần nhanh chóng có phương án xử lý thích hợp, kịp thời.

     Trước tình hình đó, ngay từ năm 2017, phòng Lưu chiểu và Sưu tầm đã đề xuất và triển khai Đề án chuyển định dạng số cho toàn bộ Hồ sơ tài liệu kèm theo phim Truyện Việt Nam. Hồ sơ số đã giúp Phòng giải quyết các vấn đề cấp thiết: Bảo vệ tài liệu gốc và phục vụ các nhu cầu tra cứu nhanh chóng, thuận tiện. Quy trình thực hiện số hóa một hồ sơ tài liệu theo nguyên tắc: Căn cứ theo mỗi loại tài liệu (tài liệu giấy và tài liệu ảnh) sẽ được scan và số hóa theo thông số kỹ thuật phù hợp.

 

Ông Vũ Nguyên Hùng phát biểu đánh giá hiệu quả Đề án

 

     Phát biểu tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đều thống nhất: Đánh giá cao hiệu quả và những phản ứng tích cực từ phía độc giả khi được phục vụ tra cứu tài liệu tại Viện phim Việt Nam. Các cán bộ chuyên môn Phòng Lưu chiểu và Sưu tầm đã hoàn thành khối lượng công việc lớn (Tổng số tài liệu cần số hóa tạm tính khoảng 44.000 trang tài liệu giấy và 2.400 ảnh cảnh phim trong giai đoạn 1948 - 2018) một cách tỉ mỉ, công phu và khoa học. Hiện tại, giai đoạn 1948 – 2018, Phòng đã hoàn thành 24.000 trang tài liệu giấy và 503 file ảnh cảnh phim.

File ảnh gốc bị ố, vàng

 

File ảnh đã chỉnh sửa

  

    Kết thúc buổi nghiệm thu, ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng cũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ nhân viên phòng Lưu chiểu và Sưu tầm trong công tác lưu trữ và bảo quản tài liệu kèm theo phim. Với những nỗ lực, tận tụy trong nhiều năm qua, ông cũng hy vọng anh chị em sẽ cố gắng hoàn thành những mục tiêu, sáng kiến đề ra, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp lưu trữ và bảo quản tư liệu lâu dài của đơn vị.

 

                                                                     Bài: Hoàng Anh

                                                                        Ảnh: Vũ Hưng – Thu Hiền