NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ: TÌM HIỂU PHONG CÁCH PHAN ĐĂNG DI QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ KỊCH BẢN PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HỌC

01-10-2020 | 10:36

     Ngày 24/ 09/ 2020, Hội đồng khoa học Viện phim Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở Tìm hiểu phong cách Phan Đăng Di qua khảo sát một số kịch bản phim truyện điện ảnh dưới góc nhìn văn học do chủ nhiệm Đề tài, Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Vũ Nguyên Hùng – Quyền Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện;GS. TS Trần Thanh Hiệp – Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Viện; bà Tạ Hoàng Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Viện, bà Nguyễn Minh Phương – Thư ký Hội đồng, Trưởng phòng Hồ sơ phim mục và các cán bộ chuyên môn phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu.

 

Buổi nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở Tìm hiểu phong cách Phan Đăng Di qua khảo sát

một số kịch bản phim truyện điện ảnh dưới góc nhìn văn học tại Viện phim Việt Nam

 

     Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận điện ảnh trong nước, mối quan hệ giữa điện ảnh và văn học đã được nhiều công trình, tài liệu nói đến nhưng chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa hai loại hình nghệ thuật với chất liệu ngôn ngữ khác nhau. Việc nghiên cứu kịch bản phim điện ảnh với chất liệu ngôn từ, dưới góc nhìn của văn học vẫn còn là vấn đề mới mẻ. Đây cũng là lý do để Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo lựa chọn làm đề tài nghiên cứu. Thông qua hệ thống kịch bản của tác giả Phan Đăng Di, chủ nhiệm đề tài mong muốn tìm được phong cách đặc trưng của tác giả này.

 

GS.TS Trần Thanh Hiệp trình bày nhận xét phản biện Đề tài

 

     Đồng nhận xét với GS. TS Trần Thanh Hiệp, bà Tạ Hoàng Anh – Phản biện 2 nhận xét thêm về đề tài: “Đây là đề tài tâm huyết của người viết. Tôi rất tôn trọng cách tiếp cận đề tài của bạn Thảo. Tuy nhiên, việc đánh giá về cá nhân tác giả Phan Đăng Di và những đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam còn một chiều, phiến diện mà không đặt trong bối cảnh nghiên cứu của sự phát triển dòng phim độc lập ở trên thế giới cũng như Việt Nam. Chính vì vậy, tôi đã có những góp ý cụ thể, chi tiết trong suốt quá trình thực hiện và chỉnh sửa đề tài của Nguyễn Thị Phương Thảo.”

 

Ông Vũ Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phim kết luận nghiệm thu Đề tài

 

     Ông Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học kết luận: “Những nhận xét của GS.TS Trần Thanh Hiệp rất xác thực và bổ ích cho tác giả. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa cho hoàn thiện, phù hợp với chủ trương, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước”.

    Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu và xếp loại đề tài đạt loại Khá.

Bài: Như Quỳnh

Ảnh: Quốc Nam