Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh

21-03-2016 | 11:30

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình phương pháp và hình thức hoạt động Văn hóa thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động chiếu phim theo chuyên đề, các đợt phim phục vụ chính trị, chiếu phim lưu động; thăm dò nhu cầu, thị hiếu khán giả, tổ chức các buổi giao lưu giữa khán giả và đoàn làm phim nhằm phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu tác phẩm, thị hiếu người xem…

3. Tổ chức các hoạt động Văn hóa tổng hợp nhằm góp phần định hướng và phục vụ nhu cầu thưởng thức sáng tạo Văn hóa, Nghệ thuật, Giải trí lành mạnh của nhân dân.

4. Tham gia tổ chức các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ điện ảnh, mở các Câu lạc bộ Điện ảnh, Văn hoá, các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chức năng, nhiệm vụ của Viện.

 

 

II. Nhân sự, tổ chức:

 

Số lượng cán bộ: 9 người

Giám đốc: Ông Lê Long Vân

- Điện thoại cơ quan: 04.38.3434.54.

 

III. Hoạt động dịch vụ

 

Chiếu phim, tổ chức hội nghị, sự  kiện và các dịch vụ văn hóa khác.

 

 

Chương trình gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh