Nhà Văn Hóa Điện Ảnh Ngọc Khánh

05-07-2019 | 11:06

 

NHÀ VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH NGỌC KHÁNH

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tổ chức khai thác, phổ biến, phát hành các tác phẩm, tư liệu điện ảnh lưu trữ phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, nhu cầu nghiên cứu, sáng tác, đào tạo và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

2. Tham mưu cho Viện trưởng về công tác khai thác, phổ biến, trao đổi bản sao tư liệu với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định.

3. Tổ chức biên soạn, biên dịch các tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, bản thuyết minh cho các phim tư liệu trên các chất liệu ghi hình phục vụ cho công tác khai thác, phổ biến phim.

4. Làm phụ đề cho phim, bộ sưu tập phim phục vụ công tác khai thác, phổ biến và theo yêu cầu đối ngoại của Viện.

5. Tổ chức thực hiện việc mua bán, trao đổi tư liệu điện ảnh phục vụ công tác khai thác và phổ biến tư liệu. Thực hiện các thủ tục gửi và nhận phim, tư liệu điện ảnh nước ngoài phục vụ công tác phổ biến phim và trao đổi tư liệu.

6. Tổ chức các đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động chiếu phim, triển lãm theo chuyên đề phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chiếu giới thiệu định kỳ các tác phẩm điện ảnh mới, phục vụ công tác điều tra xã hội học về nhu cầu, thị hiếu khán giả và xu hướng sáng tác trong lĩnh vực điện ảnh.

7. Tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa tác giả với công chúng, góp phần nâng cao nhận thức của người xem, phát huy khả năng sáng tạo, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. 

8. Tổ chức các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ điện ảnh, các hoạt động văn hoá tổng hợp nhằm góp phần định hướng và phục vụ nhu cầu thưởng thức sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, giải trí lành mạnh của nhân dân.

9. Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, toạ đàm, liên hoan, thi chuyên đề, các cuộc thi về điện ảnh, văn hóa và nghệ thuật nói chung.

10. Cung cấp các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.

 

  1. Nhân sự, tổ chức

Số lượng cán bộ: 13 người.

Giám đốc: Ông Lê Long Vân.

Điện thoại cơ quan: 024.38343454

 

  1. Hoạt động dịch vụ khác

1. Chiếu phim, sự kiện và các dịch vụ khác

         Theo chức năng và nhiệm vụ, Nhà văn hóa điện ảnh Ngọc Khánh thường xuyên tổ chức các sự kiện điện ảnh, trình chiếu các đợt chiếu phim nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày điện ảnh (15/3); Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động (30/4 và 1/5); Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); Quốc khánh (2/9); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)…vv…vv. Những hoạt động như thế này đã thu hút đông đảo khán giả đến và giúp họ hiểu hơn về điện ảnh và các sự kiện trọng đại của đất nước.

2. Dịch các bản phim truyện, phim tài liệu, tư liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh...vv..

 

 

 

                                                                                   Triển lãm trưng bày các hình ảnh và hiện vật

                                                                       trong các chương trình chiếu phim,tổ chức sự kiện điện ảnh

 

                                                                      Chuẩn bị clip, đoạn phim cho các chương trình điện ảnh chuyên đề 

 

                                                                    Chương trình chiếu phim, gặp gỡ giao và lưu với các nghệ sỹ điện ảnh

                                                                               nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ