PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH ĐIỆN ẢNH

13-09-2013 | 12:40

Tác giả: TRẦN LUÂN KIM

 

Tên sách: Phương pháp phê bình điện ảnh

 

Sách dày 272 trang; Khổ: 21cm; Nxb: Văn học, Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, xuất bản năm 2013.

 

Cuốn sách là một cuốn giáo trình về công tác phê bình điện ảnh. Trong đó giới thiệu những nền tảng lý luận cơ bản, các phương pháp và nội dung cũng như việc thực hành phê bình phim; ngoài ra để giúp bạn đọc tham khảo, cuốn sách còn giới thiệu một số bài phê bình của tác giả đối với các phim: Cánh đồng bất tận, Rừng Nauy, Long thành cầm giả ca,…