QUAY PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH

23-02-2015 | 12:42

Tác giả: NSUT. PHẠM THANH HÀ

 

Tên sách: Quay phim điện ảnh và truyền hình

 

Sách dày 368 trang; Khổ: 21cm; Nxb: Chính trị quốc gia - Hà Nội, xuất bản năm 2015.

 

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quay phim điện ảnh và truyền hình. Sách gồm ba phần: Kỹ thuật quay phim – Những kiến thức tạo hình cơ bản – Mở rộng và chuyên sâu (quay ngoại cảnh, nội cảnh, quay phối hợp nhiều máy, quay chân dung, quay kỹ xảo).