Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH  GẶP GỠ, GIAO LƯU, GIỚI THIỆU TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH  'HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG'
CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ, GIAO LƯU, GIỚI THIỆU TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH 'HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG'

2016-03-15 15:22:46

Tối ngày 13/6/2014, Cục Công tác phía Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Điện ảnh,Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh với chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương”.

Xem thêm