Danh sách tin
LỚP TẬP HUẤN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG  XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, CHỮ KÝ SỐ  TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
LỚP TẬP HUẤN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, CHỮ KÝ SỐ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

2020-11-12 10:53:17

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020, Viện phim Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản hành chính, chữ ký số trên môi trường mạng. Tham dự lớp tập...

Xem thêm
123456 ... >