VIỆN PHIM VIỆT NAM THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 (BỔ SUNG)

24-10-2018 | 09:18

Viện Phim Việt Nam cần tuyển bổ sung 01 vị trí Kỹ thuật viên hạng IV, mã ngạch: V.05.02.08, làm công tác VTR, kỹ thuật hình, ánh sáng (tại Hà Nội).

 

 

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí cần tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí tuyển dụng:

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ trình độ tương đương bậc 1/6 trở lên (tương đương trình độ A trở lên) một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, lưu trữ, bảo quản tư liệu nghe nhìn từ 01 năm trở lên.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải qua thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

5. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kế luận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí tuyển dụng tại Viện Phim Việt Nam trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018 (trong giờ hành chính). Không hoàn trả lại hồ sơ cho người không đủ điều kiện dự thi và người không trúng tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Hành chính, Tổng hợp, Viện Phim Việt Nam. Địa chỉ số 523 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02438343451.

IV. Nội dung và hình thức thi: theo thông báo thi tuyển đã đăng trên Báo Văn hóa ngày 29/8/2018

V. Thời hạn thi, địa điểm tổ chức thi và lệ phí thi tuyển:

- Thời hạn và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh; trên website của Viện Phim Việt Nam.

- Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

Q. VIỆN TRƯỞNG

Vũ Nguyên Hùng