VIỆN PHIM VIỆT NAM THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

29-08-2018 | 09:14

I/ Điều kiện đăng ký thi tuyển viên chức:

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí cần tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng:

2.1. Yêu cầu chung:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:

+ Đối với viên chức hạng III: trình độ trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên (tương đương trình độ B trở lên).

+ Đối với viên chức hạng IV: trình độ trình độ tương đương bậc 1/6 trở lên (tương đương trình độ A trở lên).

   - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, lưu trữ, bảo quản tư liệu nghe nhìn từ 01 năm trở lên.

2.2. Yêu cầu về trình độ đào tạo:

a) Ngạch Kỹ sư hạng III, mã ngạch: V.05.02.07: 04 vị trí việc làm:

- 02 Kỹ sư làm công tác số hóa/telecine phim tại Phòng Khai thác và Phổ biến tư liệu (Hà Nội); 01 Kỹ sư làm công tác số hóa/telecine phim tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- 01 Kỹ sư làm công tác điện lạnh kho phim tại Phòng Bảo quản phim (Hà Nội): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng, loại trung bình khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III.

b) Ngạch Phóng viên ảnh hạng III, mã ngạch: V.11.02.06: 01 vị trí việc làm tại Phòng Lưu chiểu và Sưu tầm (Hà Nội):

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh, loại khá trở lên và phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 8 tuần trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên hạng III.

c) Ngạch Đạo diễn nghệ thuật hạng III, mã ngạch: V.10.03.10: 01 vị trí việc làm tại Hãng phim Ngọc Khánh (Hà Nội):

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, loại khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đạo diễn nghệ thuật hạng III.

d) Ngạch Quay phim viên hạng III, mã ngạch: 17.150: 01 vị trí việc làm tại Hãng phim Ngọc Khánh (Hà Nội):

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quay phim điện ảnh - truyền hình, loại khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh quay phim hạng III.

đ) Ngạch Phương pháp viên hạng III, mã ngạch: V.10.06.20: 01 vị trí việc làm tại Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh (Hà Nội):

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Công tác xã hội.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phương pháp viên hạng III.

e) Đối với ngạch Lưu trữ viên hạng III, mã ngạch: V.01.02.02: 01 vị trí việc làm tại Phòng Bảo quản phim (Hà Nội):

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng, loại khá trở lên.

g) Ngạch Chuyên viên, mã ngạch: 01.003: 03 vị trí việc làm tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (Hà Nội):

+ 01 Chuyên viên tiền lương: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

+ 01 Chuyên viên luật, hành chính: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, loại khá trở lên.

+ 01 Chuyên viên tài chính: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành Tài chính.

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

h) Ngạch Kế toán viên, mã ngạch: 06.031: 02 vị trí việc làm tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (Hà Nội):

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, loại trung bình khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn,

i) Ngạch Biên tập viên hạng III, mã ngạch: V.11.01.03: 01 vị trí việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM):

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học và phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch biên tập viên.

j) Ngạch Nghiên cứu viên hạng III, mã ngạch: V.05.01.03: 02 vị trí việc làm tại Phòng Nghiên cứu Điện ảnh (Hà Nội):

+ 01 Nghiên cứu viên mảng văn học: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lý luận văn học.

+ 01 Nghiên cứu viên mảng đảng và tổ chức đoàn thể: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, loại trung bình khá trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên hạng III.

k) Ngạch Kỹ thuật viên hạng IV, mã ngạch: V.05.02.08: 03 vị trí việc làm:

- 01 Kỹ thuật viên làm công tác tu sửa phim điện tử tại Phòng Kỹ thuật (Hà Nội): Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Lắp ráp và khai thác kỹ thuật.

- 01 Kỹ thuật viên làm công tác VTR, kỹ thuật hình, ánh sáng tại Hãng phim Ngọc Khánh (Hà Nội): Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, loại trung bình khá trở lên.

- 01 Kỹ thuật viên làm công tác xem phim, phục hồi cơ bản hình ảnh phim tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM): Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, loại trung bình khá trở lên.

l) Ngạch Quay phim viên hạng IV, mã ngạch: 17c.215: 01 vị trí việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM):

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quay phim.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh quay phim viên hạng IV.

m) Ngạch Phương pháp viên hạng IV, mã ngạch: V.10.06.21: 01 vị trí việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM):

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Văn hóa, loại trung bình khá trở lên.

n) Ngạch Kế toán viên trung cấp, mã ngạch 06.032: 01 vị trí việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.HCM):

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Kế toán.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải qua thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Lưu ý: Sau khi thi tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh phải hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp (ngạch chuyên viên, kế toán viên, kỹ sư, phóng viên, biên tập viên, nghiên cứu viên, phương pháp viên… của hạng đăng ký tuyển dụng) trong thời gian sớm nhất.

5. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kế luận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

7. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

8. 02 ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào một vị trí tuyển dụng tại Viện Phim Việt Nam trong kỳ tuyển dụng, người vi phạm sẽ không được tham gia thi tuyển. Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại;

- Vị trí và tên đơn vị xin dự thi;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018 (trong giờ hành chính). Không hoàn trả lại hồ sơ cho người không đủ điều kiện dự thi và người không trúng tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Hành chính, Tổng hợp, Viện Phim Việt Nam. Địa chỉ số 523 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02438343451.

IV. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

1. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển):

Thi viết, thời gian 120 phút. Nội dung gồm:

- Luật Viên chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

- Luật phòng, chống tham nhũng;

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Viện Phim Việt Nam.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 02 phần thi:

2.1. Thi viết, thời gian 180 phút: Nội dung thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng và các nội dung liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

2.2. Thi thực hành, vấn đáp: Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành, vấn đáp về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành; tình huống và giải pháp xử lý công việc của các vị trí việc làm đăng ký thi tuyển.

Thi viết đối với ngạch Kế toán viên (thời gian 90 phút), thi vấn đáp đối với các ngạch còn lại (thời gian 15 phút/ người).

3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

4. Thi tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.     

5. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

5.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Thời hạn thi, địa điểm tổ chức thi và lệ phí thi tuyển:

- Thời hạn và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh; trên website của Viện Phim Việt Nam.

- Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

 

                                      Q. VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

                                      Vũ Nguyên Hùng